Kako maksimalno uštedeti na energiji

Koje vrste prozora postoje?
01/06/2015
Najčešća pitanja koja bi Vas mogli zanimati u vezi PVC stolarije
01/08/2015

Kako maksimalno uštedeti na energiji

Do pre nekoliko godina, u našoj zemlji se relativno malo vodilo računa o energetskoj efikasnosti pri izgradnji objekata, i o kvalitetu gradnje. Zato se Srbija, po pitanju potrošnje energije, kotira veoma loše. Prosečna starost objekata je oko 20 godina, i većina njih je građena od neefikasnih materijala, bez izolacija, efikasne stolarije, itd.

Najveći gubici energije na objektu:
– Termoizolacija spoljnih zidova (gubici do 30%)
– Termoizolacija podova (gubici do 15%)
– Termoizolacija tavanice ili krova (gubici do 20%)
– Prozori i staklene površine viših izolacionih karakteristika (gubici do 35%)

Energiju u objektima, bilo koje vrste (toplotnu, električnu,…) treba maksimalno štedeti. Opšti trend nam govori da je to zbog brige o našoj planeti, da treba manje da je zagađujemo, ali pored toga, radi se i o uštedi novca – manje potrošene energije, niži iznos na računima.

Današnji trendovi gradnje podrazumevaju upotrebu energetski efikasnih materijala, korišćenje raznih vrsta izolacije, efikasnu stolariju, itd. Kako je ovo sajt vezan za stolariju, mi ćemo posebnu pažnju obratiti na najslabiju kariku stolarije kada je u pitanju rasipanje energije – prozore.

Neka istraživanja su pokazala da se preko prozora gubi oko 36% energije koja se koristi za zagrevanje objekta. Ti gubici se javljaju na dva načina: kondukcijom, tj. prenosom toplote kroz materijal prozora (oko 22%) i ventilacijom, odnosno strujanjem vazduha kroz otvoren ili zatvoren prozor (oko 14%). Ovi gubici mogu porasti i do 47% za stanove iznad desetog sprata. Ovi gubici su najčešće uzrokovani lošim kvalitetom stolarije, ali i lošom ugradnjom te iste stolarije (procepi između zidova i stolarije). Ovi procenti dovoljno govore da se pomoću prozora može dosta uštedeti.

Prozori se sastoje iz dve osnovne komponente a to su ram i staklo. Obe utiču na efikasnost prozora, koja se izražava koeficijentom prolaza toplote a jedinica je W/m2K. Što je ovaj koeficijent niži, to je efikasnost bolja (on varira od 0,8 u najboljem slučaju do 5,2 za najneefikasniju drvenu stolariju). Ram se izrađuje od plastike, aluminijuma ili drveta i svaki materijal ima svoje izolacione karakteristike. Danas nije retkost da se vrši kombinacija ovih materijala kako bi se dobile najbolje karakteristike. Kada govorimo o staklu, mislimo na ostakljenje prozora, koje ne mora biti od stakla, već može biti napravljeno i od plastike koja obezbeđuje dobru prozirnost. Koriste se razne metode za ublažavanje loših termičkih karakteristika stakala za objekte a više o njima možete pročitati ovde (link do stakala ili gde smo još pisali o tome… takođe možeš i kod materijala za ramove da uputiš na komparativnu analizu stolarije npr.)

Takođe, jedan veoma bitan detalj kada želimo da povećamo energetsku efikasnost stolarije, su i roletne, zavese, zastori. Njihovim korišćenjem se dodatno doprinosi štednji i sprečavanju “bacanja toplote ili svežine kroz prozor”.

Ako želite da Vaš objekat počne da radi za Vas, tako što Vam neće rasipati energiju i tanjiti novčanik, onda uradite adekvatnu termo i hidro izolaciju, popravku krova, ugradite energetski efikasne prozore, itd. Međutim, samo za zamenu prozora je potrebno uložiti dosta sredstava, koja možda niste spremni da odvojite. Danas se nude brojni krediti za energetsku efikasnost koji Vam mogu biti od velike pomoći u cilju realizacije procesa koji vodi štednji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *