Koje vrste prozora postoje?

Kako pravilno koristiti i održavati prozore?
01/05/2015
Kako maksimalno uštedeti na energiji
01/07/2015

Koje vrste prozora postoje?

Kada birate prozore za objekat u koji ćete ih ugraditi, treba da obratite pažnju na sledećih nekoliko kriterijuma, koje mi preporučujemo, na osnovu dugogodišnjeg iskustva i rada u oblasti stolarije.

Obratite pažnju na namenu prostorije u kojoj će prozor biti postavljen (stambeni objekti ili lokali, javne ustanove…) kako bi odredili materijal od koga će biti izrađen prozor, njegove dimenzije i način otvaranja. Takođe, treba postaviti i zahtevane kriterijume koje taj prozor treba da ispunjava (npr. da ima dobru prozirnost, jaku termičku izolaciju, dobru ventilaciju, itd.). Zatim se biraju stakla, i na kraju okovi, koji imaju zadatak da omoguće željeni način otvaranja prozora.

Od načina otvaranja prozora zavisi da li će prozor obezbediti jednostavno i lako rukovanje, čišćenje, kao i provetravanje prostorije. U daljem tekstu ćemo navesti načine otvaranja prozora i izneti njihove prednosti i nedostatke.
Načini za otvaranje prozora:
– ka spolja
– ka unutra
– okretno-nagibno
– na kip
– okretno po horizontalnoj ili vertikalnoj osi
– klizno
– ili se ne otvaraju uopšte – fiksni prozori

Kada je u pitanju otvaranje prozora ka spolja, treba reći da su veoma praktični jer obezbeđuju lak pristup i u otvorenom položaju ne zauzimaju unutrašnji prostor. Omogućuju dobru ventilaciju, ali ne postepenu. U zatvorenom položaju imaju bolje karakteristike po pitanju zaptivenosti (vlaga, vetar). Jedini nedostatak je otežan pristup spoljnim delovima zbog čega je i njihovo čišćenje komplikovanije.

Prozori koji se otvaraju ka unutra imaju veoma slične karakteristike po pitanju ventilacije, nešto su lošiji kada je u pitanju zaptivenost, ali kod ovog načina je obezbeđen lak pristup i spoljnim delovima prozora. Jedini nedostatak je što zauzimaju unutrašnji prostor kada su otvoreni.

Danas su najčešće u upotrebi okretno – nagibni prozori, pre svega zbog svoje praktičnosti. U zavisnosti od Vašeg izbora, mogu da se otvore oko krajnje leve ili desne ose ka unutra a takođe i oko donje (popularni “kiper” način otvaranja). Kombinuju karakteristike otvaranja ka unutra sa dodatkom da omogućuju dobru ventilaciju i to postepenu kada je prozor u “kip” položaju, a tada zauzima ba malo unutrašnjeg prostora.

Moguće je izabrati i način otvaranja samo na “kip”, ali se ti prozori najčešće koriste u poslovnim i javnim objektima. Oni se najčešće nalaze u gornjem delu prostorija i malih su dimenzija, a glavna svrha im je da obezbede konstantnu umerenu ventilaciju prostorije. Nedostatak je taj što je otežan pristup spoljnoj strani, pa se teško čiste.

Rotirajući prozori se otvaraju oko svoje horizontalne ili vertikalne ose. Jednostavi su za rukovanje, atraktivni su, imaju dobru prozirnost i provetravanje. Kada su otvoreni, maksimalno polovina rama prozora može zauzeti unutrašnji prostor. Takođe, lako se pristupa spoljnoj strani prozora.

Poslednji način otvaranja prozora je klizni. Ti prozori se izrađuju od fiksnog i kliznog dela, koji se otvara u levu ili desnu stranu. U otvorenom položaju zauzimaju minimalan prostor, moguće je vršiti postepeno provetravanje, obezbeđuju dobru prozirnost i izolaciju. Međutim, teško se pristupa fiksnom delu sa spoljne strane.

Fiksni prozori se najčešće koriste u hodnicima nekih objekata radi obezbeđenja maksimalne prozirnosti i vidljivost. Dobro štite od buke, vetra i vlage. Nedostaci su nemogućnost pristupa spoljnom delu, kao i nemogućnost provetravanja prostorije. Međutim taj problem je delimično moguće otkloniti zahvaljujući savremenim sistemima za provetravanje kroz zatvoren prozor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *